Unique. Safe. Practical.

PRACTICAL SAFETY EVENT 2018

Donderdag 27 september

Practical Safety Event

Unique.Safe.Practical.

Hét praktijkgerichte inspiratie-event in de wereld van machineveiligheid.

Het Practical Safety Event is een initiatief van ESV Technisch Adviesbureau BV en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met gerenommeerde leveranciers uit de branche.

Meld je aan!

Twee gratis inschrijvingen per bedrijf, bij meer inschrijvingen €45,- per deelnemer.

ESV Technisch Adviesbureau BV
Mercuriusweg 30
3771 NC  Barneveld
TEL. 0342 – 42 42 51
info@esvta.nl
esvta.nl

Meld je aan als standhouder!

Professor Mr. Pieter van Vollenhoven

We zijn blij dat Professor Mr. Pieter van Vollenhoven de openingsspreker op ons Practical Safety Event zal zijn. Professor Mr. Pieter van Vollenhoven is oud-hoogleraar risicomanagement en oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Stichting  Maatschappij en Veiligheid (SMV). Bij verschillende rampen is hij de afgelopen jaren gevraagd om zijn mening te geven. Een duidelijk voorbeeld hiervan is zijn kritiek op de terugtredende overheid naar aanleiding van de brand in Londen in 2017. Ook toen schaarde Professor mr. Pieter Van Vollenhoven zich in de hoek van de critici. Hij bekritiseert de houding van de overheid, die zich steeds verder terugtrekt en verantwoordelijkheden bij de markt legt.

Van de SMV is in februari, van dit jaar, het rapport “Zelfregulering: noodzakelijk maar géén casinospel!” verschenen. In dit rapport staat duidelijk aangegeven dat de overheid, naar het oordeel van de SMV, de veiligheid in dit tijdperk van zelfregulering te veel aan de sectoren zelf heeft overgelaten zonder te controleren of de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid in de praktijk werd waargemaakt. De overheid is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid, een regierol die niet uit handen kan worden gegeven. De overheidsinspecties moeten onafhankelijk en niet als verlengstuk van het bestuur en beleid kunnen controleren of de verantwoordelijkheden in de praktijk worden waargemaakt. Ook beschikken sommige Inspecties, zoals de Inspectie SZW, over twee gecombineerde taken, veiligheidsonderzoeken en strafrechtelijke onderzoeken, die gescheiden moeten worden.

Aan het begin van ons Practical Safety Event zal Professor Mr. Pieter van Vollenhoven ons meenemen in zijn mening en eventuele oplossingen. We kijken nu al uit naar een boeiend begin van ons event.

Pieter van Vollenhoven

Practical Safety Event

Het Practical Safety Event is sinds 2016 een initiatief van ESV Technisch Adviesbureau om, in samenwerking met een aantal gerenommeerde leveranciers op het gebied van veiligheidsartikelen, een Safety Event te organiseren dat vooral gericht is op de praktische invulling van machineveiligheid. Waarom een Practical Safety Event? Omdat wij, als ESV Technisch Adviesbureau, vinden dat er vaak te veel aandacht is voor het theoretische aspect van machineveiligheid en dat daarmee de praktische handvaten, hoe men in de praktijk machineveiligheid moet toepassen, ontbreken. Vaak ligt de focus op de compleetheid en onderbouwing van de machineveiligheid. Dit dan in combinatie met de wettelijke aansprakelijkheden die men heeft als men zaken niet compleet vastlegt. Als ESV Technisch Adviesbureau, scharen wij ons volledig achter de normen en wetgeving en streven wij er ook naar om deze bij onze adviezen als uitgangspunt te kiezen.

Alleen constateren wij in de praktijk dat er soms, ook om praktische redenen zoals werkbaarheid van een machine, andere keuzes moeten worden gemaakt. Daarnaast is onze ervaring dat veiligheidsoplossingen vanuit normen niet altijd toepasbaar zijn. Omdat wij geloven dat machines alleen maar door het toepassen van de juiste veiligheidsoplossingen veiliger worden, willen we ook aandacht geven aan alternatieve praktische oplossingen. Op ons Practical Safety Event 2018 willen wij met deskundigen uit de praktijk hier dan ook invulling aan geven. Meer veiligheidspraktijk voor praktijkmensen door praktijkmensen zal dan ook de insteek van het Practical Safety Event 2018 worden.

Hoe gaan we tijdens het event hier invulling aangeven? Door, samen met verschillende leveranciers, twee praktijkhoeken in te richten waar u kunt kennis maken met de veiligheidsaspecten van diverse soorten machines. Tijdens de workshops “werk in uitvoering” kunt u zelf in de praktijkhoeken ontdekken welke risico’s bij sommige machines aanwezig zijn en welke veiligheidsoplossingen er mogelijk zijn. Praktischer kunnen we het niet maken.

De andere workshops en lezingen zullen steeds gebaseerd zijn op een praktisch thema zoals bijvoorbeeld “veiligheid van transportsystemen”, “het juist toepassen van Lock Out Tag Out” en  “het ontwerpen van een veiligheid- en noodstopcircuit”. Ook kunt u tijdens een workshop weer allerlei vragen stellen aan een consultant van ons bureau.

Wij geloven dat we op deze manier een aantrekkelijk programma kunnen bieden voor iedereen die in zijn of haar werk regelmatig of dagelijks met machineveiligheid te maken heeft.

Programma 2018

Wegens het grote succes van het Practical Safety Event 2017, organiseren wij op donderdag 27 september 2018 weer een Practical Safety Event. Natuurlijk hebben wij geleerd van onze ervaringen in 2017 en werken wij eraan om het programma een nog veel hoger praktijkgehalte te geven. Hoe denken wij dat nu gestalte te geven?

We willen de workshops en lezingen toe gaan spitsen op één aspect van de Machineveiligheid en dat aspect, aan de hand van een casus, volledig uitwerken. U moet hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

Workshop 1
Het juist toepassen van Lock Out Tag Out

In het artikel 7.5. van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt gesteld dat een machine energieloos en drukloos gemaakt moet worden voordat men bepaalde werkzaamheden. Dit is een verplichting voor de werkgever. Maar is dit altijd wel zo gemakkelijk als dat er gesteld wordt. Kunnen sommige oude machines wel veilig gesteld worden. Wat moeten we doen met de restenergie, zelfs bij uitgeschakelde systemen. Eigenlijk gaat deze workshop vooral over de bewustwording dat “Lock Out Tag Out” makkelijke genoemd wordt en er bij veel bedrijven ook prachtige procedures zijn, maar dat het de vraag is of bij het stellen dat de machine drukloos en energieloos is, hier ook echt sprake van is. Voorbeelden van welke problemen hierbij aanwezig kunnen zijn.

Workshop 2
Het ontwerpen van een veiligheid- en noodstopcircuit

Op basis van een praktijkcase van een bestaande productielijn, dat al voorzien is van een veiligheids- en noodstopcircuit, wordt een uitbreiding / aanvulling gedaan. Hoe dit te doen? Tijdens de workshop wordt ingegaan op “what to do” in geval van deze cases. Maar ook zal er ingegaan worden op de situaties waar er geen sprake is van een veiligheids- en noodstopsysteem en/of de uitdaging bij een combinatie van oude en nieuwe machines.

Workshop 3:
”Werk in uitvoering Transportsystemen” (IVOB)

Een hele praktische workshop in life omgeving van transportsystemen. Te midden van allerlei voorbeelden wordt ingegaan op de veiligheid van veel voorkomende transportsystemen. Tijdens of na de workshop bent u in de gelegenheid om te kijken in hoeverre de theorie met de werkelijkheid overeenkomt. Tijdens de workshop zullen voorbeelden voor goede praktische veiligheidsoplossingen gegeven worden.

Workshop 4:
Praktijkvragen Workshop ESV

Aan de hand van vijf interessante onderwerpen, waar in de praktijk veel discussies over is, wordt ingegaan op wat nu wel of niet moet. Bij elke vraag krijgt u als deelnemer de gelegenheid om met elkaar in een kleinere groep over het betreffende onderwerp te discussiëren. Eén van de onderwerpen zal zijn de eeuwig voortdurende discussie over wat men moet doen bij een significante wijziging van een machine. Iedereen heeft hier een mening over. Maar heeft iedereen dan ook gelijk? Wat zegt de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de gids voor toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG hierover? Kan dit probleem niet op een eenvoudige manier benaderd worden?!

Op dezelfde manier zullen ook de andere onderwerpen, die nu nog niet bekend zijn, behandeld worden.

Voor de workshop 4 kan men ook van te voren vragen aanleveren. Door ons zal dan gekeken worden in hoeverre we tijdens deze workshop hier op in kunnen gaan. Als uw vraag niet behandeld wordt dan kunt u in de loop van de dag altijd van de gelegenheid gebruik maken om één van onze consultants aan te spreken. Mail ons vooraf uw vragen > info@esv-groep.nl o.v.v. vraag PSE workshop 4

Workshop 5:
ATEX (Weidmüller)

Wanneer heeft men te maken met een explosieve atmosfeer? Hoe kan men dat eenvoudig in kaart brengen? Wat moet men doen als men concludeert dat men te maken heeft met een explosieve atmosfeer? Op een eenvoudige manier worden deze vragen beantwoord.

Workshop 6:
“Werk in uitvoering Robots” Workshop ( ABB / Fanuc)

Ook hier weer sprake van een workshop in een life omgeving. Te midden van robots en  robotinstallaties wordt u meegenomen in de onveilige situaties. Maar ook in de mogelijke veiligheidsoplossingen. Past u nu nog geen robots toe in uw bedrijf, dan is ook deze workshop mogelijk interessant voor u. Want werken met industriële robots of moeten samenwerken met cobots zal de toekomst worden. In deze werkhoek kunt u kennis maken met verschillende robotsystemen en cobots. Ook is er een virtuele robotomgeving.

U begrijpt dat in de praktijkhoeken van workshop 3 en 6 niet alles in één workshop behandeld kan worden. Daarom bent u tijdens de pauzes ook welkom in één van de werkhoeken om u verder te oriënteren of eventuele vragen te stellen.

PRIJSVRAAG:

Vanwege het 25 jarig jubileum jaar van ESV Technisch Adviesbureau hebben we nog iets leuks bedacht. Aan de hand van een prijsvraag worden er, onder de deelnemers van het Practical Safety Event, 3 helikopter rondvluchten verloot. Deze helikopter rondvlucht wordt direct, aansluitend aan het event, gevlogen.

Helikopter

Programma

09.00-09.30   Ontvangst
09.30-10.30   Plenaire sessie
Introductie Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven
10.30-10.45   Pauze
10.45-11.40   Workshop I
11.40-12.35   Workshop II
12.35-13.30   Lunch en bezoek Safety markt
13.30-14.25   Workshop III
14.25-15.20   Workshop IV
15.20-15.45   Pauze en bezoek Safety markt
15.45-16.00   Plenaire eind sessie
16.00-17.00   Borrel op de Safety markt

Workshops

Workshop 1:
Het juist toepassen van Lock Out Tag Out

Workshop 2:
Het ontwerpen van een veiligheid- en noodstopcircuit

Workshop 3:
Werk in uitvoering Transportsystemen

Workshops

Workshop 4:
Praktijkvragen Workshop ESV

Workshop 5:
ATEX (uitvoeren van een Quick Scan)

Workshop 6:
“Werk in uitvoering Robots” Workshop

Locatie

De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

Voor een routebeschrijving verwijzen we u door naar de website van De Basiliek.

Onze partners

ABB Robotics is de meest vooraanstaande leverancier van industriële robots met bijbehorende diensten en services. Onze passie is oplossingen vinden voor de uitdagingen van productiebedrijven; verhogen van productiviteit, verbeteren van kwaliteit, flexibel zijn om de snel wijzigende klantbehoeften bij te houden en dan ook nog de concurrentie voor te blijven. ABB robots hebben bewezen productiekosten te verlagen en het bedrijfsresultaat te verbeteren.

www.abb.com

A-SAFE is de uitvinder en fabrikant van het eerste flexibele aanrijdbeveiligingssysteem ter wereld dat van kunststof gemaakt wordt. De unieke flexibele eigenschappen leveren grote voordelen op met betrekking tot duurzaamheid, vermindering van schade en zodoende enorme kostenbesparingen.

www.asafe.com

Deskundige partner in safetysign-projecten.

Wij streven ernaar om uw partner van A tot Z te zijn bij uw veiligheidverhogende signalisatie.

Wij kunnen u compleet ontzorgen. Startend met deskundig advies en een plan van aanpak, maar ook de levering en zelfs de uiteindelijke montage door onze ervaren montageteams verzorgen wij graag.

Veiligheid is niet alleen ons vak, het is onze passie! Wij volgen daarom het nieuws op dit gebied op de voet en daar informeren wij u natuurlijk over. Naast ervaring en vakmanschap is ook de kennis van de geldende normen en wetgeving op onze vakgebieden bij ons gegarandeerd.

Het is onze ambitie om HET aanspreekpunt voor veiligheidsvraagstukken in ons vakgebied te zijn.

Onze producten:

  • Leidingsignalisatie
  • Tanksignalisatie
  • Tagnummering
  • Pictogrammen en combiborden
  • Vluchtwegtekeningen / ontruimingsplattegronden

www.as-s.nl

ATHEX Industrial Suppliers is een vaste waarde in de Benelux, en levert zowel industriële als explosieveilige ATEX materialen, in zo goed als alle industriële sectoren. De focus ligt hierbij op sterk kwalitatieve producten, waardoor ATHEX hét aanspreekpunt is binnen de Benelux voor enkele toonaangevende fabrikanten, waaronder Newson Gale, Extronics, Artidor Explosion Safety, Fraser, DURAG,…

ATHEX specialiseert zich in volgende domeinen: aardingsmateriaal en statische elektriciteit, explosieveilige en industriële materialen, tankappendages, en industriële verwarmingstechnieken.

Wij onderscheiden ons door een persoonlijke en kordate aanpak. Dit levert een sterke vertrouwensrelatie met onze klanten. Gericht op een eventuele verkoop, adviseren wij geschikte oplossingen voor uw toepassing.

www.athex.eu

VOOR AL UW EISEN, BIEDT BALLUFF EEN COMPLETE SYSTEEMOPLOSSING.

Wij doen dit door het leveren van hoogwaardige producten, service als ook netwerk oplossingen. Waar u als producent nog niet aan heeft gedacht, heeft Balluff al voor u ontwikkeld. Dit om uw productie proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Ons uitgebreide pakket bestaat onder andere uit: Sensors, RFID, Vision, Optical Identification, Safety, Industrial Networking en Connectivity.

Balluff is klaar voor de smart industry, u ook?

 

www.balluff.com/nederland

Bernstein AG is een zelfstandig familiebedrijf dat in 2017 september haar 70-jarig jubileum heeft gevierd. Als fabrikant en ontwikkelaar van machineveiligheidscomponenten zijn wij voor eindgebruikers, machinebouwers en systeemleveranciers gedurende deze tijd een betrouwbare partner gebleken. Veel voorkomende producten van Bernstein AG zijn voetschakelaars, (veiligheid-) trekkoordschakelaars en positieschakelaars. Daarnaast heeft Bernstein AG een uitgebreid programma van contactloze sensoren (reedcontact/magnetoresistief/inductief/capacitief), behuizingen en ATEX componenten. De meerwaarde van Bernstein AG ligt in onze kennis en organisatie om het juiste product voor uw veiligheid te produceren.

www.bernstein.eu

Blomsma Safety Components maakt onderdeel uit van de Blomsma Goep die haar hoofdvestiging  heeft in Zoetermeer. Om de markt snel en betrouwbaar te voorzien van Lockout Tagout met de beste prijs / kwaliteit verhouding is Blomsma Safety Components opgericht.

Wij zijn Distributeur van het Amerikaanse Masterlock.

Door eigen produktie capaciteit is het mogelijk om naast het complete Masterlock pakket ook klantspecifieke Lockout Stations, tags en lockboxen te leveren. Voorbeelden van deze opties zullen ruim aanwezig zijn tijdens het Event op de safety markt waar wij u graag verwelkomen.

Via een audit is het mogelijk om samen met Blomsma een complete loto procedure op te starten.

www.blomsma.nl

 

DaVinci Vertalingen verzorgt vertaal-, tolk- en DTP-projecten in een groot aantal talen en uiteenlopende vakgebieden. Onze organisatie kan vertrouwen op ruim twintig jaar ervaring in de vertaalbranche: in deze periode hebben we alle relevante ontwikkelingen van dichtbij meegemaakt en daarvan laten we onze klanten profiteren. Zij verwachten van ons kwaliteit én professionaliteit, die bij DaVinci Vertalingen hand in hand gaan met een persoonlijke benadering. Ons belangrijkste streven: succesvolle partnerships met onze klanten aangaan. In plaats van alleen een leverancier te zijn, werken wij samen met onze klanten aan het optimaliseren van hun internationale documentatie. Ook hierbij staan persoonlijke benadering en kwaliteit voorop.

 

www.davincivertalingen.nl

EUCHNER is ruim een halve eeuw actief in de industriële automatisering. EUCHNER ontwikkelt hoogwaardige kwaliteitsproducten die doen wat ze horen te doen en hun weg vinden in uiteenlopende industrieën over de hele wereld. Betrouwbare apparatuur zorgt voor ononderbroken productie en processen. Elke locatie vraagt om zijn eigen specifieke benadering en EUCHNER heeft de techniek en de kennis in huis om voor elke situatie een praktische, duurzame en doeltreffende oplossing te vinden. EUCHNER heeft de visie en ervaring in huis. En nog veel meer.
www.euchner.com

FANUC Benelux levert hoog technologische producten en diensten voor industriële automatisering: robots, cobots, sturingen en bewerkingsmachines voor het frezen, draadvonken en spuitgieten. Innovatieve producten, met focus op Ease of Use, Customisation, Performance en Smart, vormen immers de bouwstenen om tot een productieve en efficiënte productie te komen met de laagste Total Cost of Ownership. FANUC biedt de grootste product range, een toegewijde service en een globale ondersteuning.

www.fanuc.be

Praktische veiligheid met Festo

Festo is gespecialiseerd in de automatisering van ”Motion in Control”-processen in verschillende industrieën. Onze oplossingen voor veiligheidsfuncties garanderen de veiligheid van een systeem. Ervaar zelf hoe Festo vorm geeft aan veiligheid in 3 interactieve workshops waarbij de praktijk centraal staat. Daarnaast bent u met een bezoek aan onze Festo stand in één keer weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van de (veiligheids)techniek.

Nadat een risico inventarisatie is gedaan kan Festo ondersteunen met het treffen van de technische veiligheidsmaatregelen:

  • Veiligheidssignaalgevers voor de inputs (sensoren)
  • Veiligheidsbesturing op het beslissingsniveau (besturingslogica)
  • Veiligheidsmaatregelen voor de outputs (actuatoren)

www.festo.nl

Hollander Techniek Verlegt grenzen

Hollander Techniek is in de sectoren utiliteit, industrie en retail een technisch dienstverlener van formaat. Als system integrator van  veiligheidssystemen op industriële machines, bieden wij u volop verrassende kansen in deze nieuwe economie. Door productieprocessen slimmer in te inrichten, te automatiseren, en bestaande technieken handig te combineren, maken we de volgende stap. Wij helpen u de kwaliteit en de leverbetrouwbaarheid verbeteren. Met de focus op vakmanschap, kwaliteit en duurzaamheid, realiseren wij ook samen met onze partners, innovatie oplossingen voor onze klanten. Door het open karakter van het bedrijf is Hollander Techniek dé technische partner voor uw succes.

www.hollandertechniek.nl

Ifm staat voor positie- en processensoren, objectherkenning, indetificatiesystemen, sensoren ter ondersteuning van predictive maintenance, displays, IO-Links, AS-interface en CAM-besturingssystemen in de automatisering. Innovatief, gedreven door praktijkervaring, kwaliteit in producten en op het gebied van service en leverbetrouwbaarheid, een serieuze partner voor alle branches.

www.ifm.com

IVOB BV is het trainingsbedrijf van ESV Technisch Adviesbureau BV.De trainingen worden gegeven door CE consulenten van ESV Technisch Adviesbureau BV. Hiermee garanderen wij een hoog (praktijk)niveau van alle trainingen.

De training Machineveiligheid is de afgelopen jaren volledig nieuw opgezet door het toevoegen van twee praktijkdagen in onze eigen trainingszaal. Deze training bestaat nu uit vier modules waarvoor men zich ook apart kan inschrijven.

Daarnaast hebben we een basis en middelbare veiligheidstraining voor technisch- en productiepersoneel ontwikkeld. Deze training is interactief opgezet en wordt verduidelijkt met veiligheidsfilms.

Kortom twee unieke veiligheidstrainingen met een hoog praktijk gehalte. Voor iedereen begrijpelijk.
www.ivob-opleidingen.nl

Leuze electronic – welkom bij de sensor people

Sinds meer dan 50 jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt Leuze electronic wereldwijd efficiënte sensoroplossingen voor de industriële automatisering. We zijn de specialisten met een vast gewortelde applicatie knowhow en een brede branchekennis. Hierbij kijken we altijd naar het totale proces van de klant, zodat we efficiënte oplossingen kunnen ontwikkelen.

Als dochteronderneming maken we deel uit van de wereldwijde Leuze electronic familie met meer dan 1.000 medewerkers. Onze klanten waarderen vooral ons vakkundig advies en de betrouwbare klantenservice die we wereldwijd bieden. Daarom noemt men ons de sensor people. Maak kennis met ons.

www.leuze.nl

Veiligheidstechnologie is een belangrijk onderdeel binnen de industriële automatiseringstechniek. Voor de machinebouwer is Safety echter vaak een ongewenste kostenpost. Met de decentrale installatieconcepten van Murrelektronik is het mogelijk om, economisch verantwoord, de hoogste veiligheidscategorieën voor het totale systeem te bereiken.

Met onze slogan “Stay Connected” luisteren wij naar wat de markt nodig heeft en ontwikkelen wij  weldoordachte innovatieve oplossingen in zowel actieve veiligheid (Profisafe) als ook passieve veiligheid om uw installatie decentraal en kostenbesparend op te bouwen.

Om het decentrale safety concept optimaal door te kunnen voeren heeft Murrelektronik een uitbreidt pakket voorgeconfectioneerde bekabeling, noodstop / resetdrukknoppen en toebehoren.

www.murrelektronik.nl

RB Safety Solutions B.V. is een jong en dynamisch bedrijf sterk in het ontwikkelen van veiligheidsbevorderende afschermingsmiddelen. Met onze goed doordachte en complete lijn machineafscherming kunnen we alle machines snel en volledig volgens de geldende normen beveiligen.

RB Safety Solutions B.V. is gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van maatwerk machineafschermingen en beveiligingen. Of het nu gaat om het leveren van standaard of speciale afschermingen, elektrische veiligheidscomponenten, het veiligheidstechnisch aanpassen van een besturingssysteem of het uitvoeren van Turn-key projecten: RB Safety Solutions B.V. heeft de kennis en ervaring in huis om het voor u uit te voeren.

www.rbss.nl

Rebo Systems is een familiebedrijf en is in 40 jaar uitgegroeid tot de specialist in industriële identificatie en belettering voor o.a. facilitair, chemie, veiligheid, logistiek, productie, procesinstallaties, onderhoud, machinebouw, inspectie, verkeer en infrastructuur. Met 5 verkoopregio’s, productielijnen voor verbruiksmaterialen, een service afdeling en online IT-support staan we garant voor een betrouwbare en prettige samenwerking.

Wij leveren:

  • Multifunctionele Sign & Labelprinters voor het zelf printen van duurzame typeplaatjes, veiligheidsinstructies, barcodes, pictogrammen, leidingen / kabelcoderingen en talloze andere industriële toepassingen
  • ReLINE superieure vloerbelijning (supersterke industriële vloertapes, markeringen en pictogrammen)

www.rebo.nl

Smart Safety – maakt slimmere machines en apparatuur mogelijk

Door de kracht van veiligheidsdata en operationele gegevens te benutten, kan naleving van veiligheid en prestaties aanzienlijk worden verbeterd. Het verkrijgen van toegang tot gegevens van een veiligheidssysteem en het omzetten van deze gegevens naar nuttige informatie leidt tot hogere productiviteit en minder downtime.

Om meer diagnose te verkrijgen uit traditionele veiligheidsapparaten zijn complexere bedradingsoplossingen noodzakelijk. Met behulp van een slimme veiligheidsoplossing heeft u meer

diagnostische gegevens ter beschikking en een eenvoudiger bedradingssysteem.

 

Een geïntegreerde slimme veiligheidsoplossing van Rockwell Automation biedt alle gegevens die nodig zijn om een uitgebreid beeld te creëren van de status van de machine of productielijn.

 

www.rockwellautomation.com

Schmersal Nederland is de specialist op het gebied van machine- en productieveiligheid.

Het leveringsprogramma bestaat uit:

– Schmersal veiligheids- en automatiseringscomponenten

– Elan paneelschakelaars en veiligheidssystemen

– Wachendorff encoders

– Satech machineafschermingen

– Tiemann RVS machineafschermingen

www.schmersal.nl

Productieprocessen met een hoge automatiseringsgraad flexibel vormgeven en gelijktijdig personen, machines en installaties beveiligen: dat is de uitdaging waarvoor machine- en installatie-exploitanten vandaag de dag staan. Als technologie- en marktleider in industriële veiligheidstechniek biedt SICK uitgebreide oplossingen en ondersteuning voor functionele veiligheid. Innovatieve veiligheidscomponenten, expertise, consultancy, inspecties en/of stoptijdmetingen. Op onze stand kunnen wij u hier meer over vertellen.

www.sick.com

SMC is wereldwijd de grootste leverancier van pneumatische componenten en systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten kan SMC uiteenlopende automatiseringsoplossingen realiseren in iedere industriesector.

SMC Corporation, gevestigd in Tokyo, heeft wereldwijd ruim 18.000 medewerkers, 400 verkoopkantoren en eigen productievestigingen in 29 landen. De internationale verkoopgroep telt 6.000 sales engineers. Daarmee is SMC altijd dicht bij haar klanten. In Japan, China, Verenigde Staten en Europa richten 1.450 R&D engineers zich op productontwikkeling en klantspecifieke oplossingen.

SMC Nederland heeft haar hoofdvestiging in Amsterdam en beschikt daarnaast over een technologiecentrum in Eindhoven voor het onderhoud van thermo chillers en assemblage van klantspecifieke oplossingen.

www.smcpneumatics.nl

Turck is een van de toonaangevende fabrikanten op het gebied van industriële automatisering. Met ruim 4200 werknemers in 28 landen, evenals verkoop partners in 60 andere landen zijn onze specialisten altijd dichtbij.

Als specialist in sensor-, veldbus-, aansluit- en interfacetechnologieën evenals human-machine interfaces (HMI) en RFID systemen, biedt Turck efficiënte oplossingen voor de fabrieks- en procesautomatisering en verhoogt de beschikbaarheid en efficiency van uw machines, installaties en fabrieken.

Tijdens het Practical Safety Event zal Turck de meest actuele en innovatieve Safety oplossingen demonstreren en samen met u de beste mogelijkheden voor uw applicatie bespreken.

www.turck.nl

Weidmüller, uw partner in Industrial Connectivity

 Wist u dat Weidmüller staat voor prestaties, bekwaamheid en betrouwbaarheid sinds 1850? Of dat wij vertegenwoordigd zijn in 80 landen over de hele wereld?

Het is voor ons belangrijk dat u niet alleen onze producten en oplossingen kent, maar dat u ook weet wat onze waarden, onze oorsprong en onze cultuur zijn.

Want het zijn deze connecties die ons uw partner in Industriële Connectiviteit maken. Onze producten en oplossingen sluiten energie, signalen en data aan in industriële omgevingen.

Verbindingen zijn de gemeenschappelijke, onveranderlijke rode draad in de Weidmüller Wereld.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Let’s connect.

Weidmüller Benelux

verkoop@weidmueller.nl   www.weidmuller.nl

VGB (Van Ginkel Beheer) wordt geleid door Aart van Ginkel. Hij begint in 1996 in een garage aan huis, en groeit snel door tot een bedrijf met meerdere werknemers. De diensten van VGB zijn ontwerpen, leveren, plaatsen en onderhouden van zeer diverse elektrotechnische besturingen van nieuwe en bestaande productiemachines.

Al sinds de jaren tachtig is Aart van Ginkel bezig met het implementeren van veiligheidstechniek. Dit leidde tot zijn lidmaatschap aan de normcommissie NEC 44. Sinds 2013 is VGB weer teruggegaan naar een onderneming met minder personeel met de nadruk op (kleinere) specialistische projecten en consultancy op persoonlijke basis. Het door de jaren opgebouwde kennisnetwerk kan hierbij optimaal worden ingezet.

www.vgbbeheer.nl

Sinds 1975 levert Vierpool elektronische en elektrotechnische producten en oplossingen voor industriële automatisering en Auto-ID. Wij creëren samen met onze klanten oplossingen vóór onze klanten. Oplossingen die de basis vormen voor constructieve en langdurige samenwerkingen. Wij leveren een uitgekiend assortiment producten van een aantal topfabrikanten die ieder voor zich uitblinken in hun specialisme. Daardoor bieden wij altijd een oplossing. En waar gewenst, een oplossing op maat. Dat doen we voor zowel kleine als grote klanten. Ongeacht omvang draait het bij ons om kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. Mede daarom ervaren klanten ons als een vertrouwde sparringpartner. Daar zijn we trots op.

www.vierpool.nl